در همايش تخصصي مديريت ارتباط با مشتري در حاشيه نمايشگاه چاپ مطرح شد: سادگي در تبليغات نهايت پيچيدگي است

در همايش تخصصي مديريت ارتباط با مشتري در حاشيه نمايشگاه چاپ مطرح شد: سادگي در تبليغات نهايت پيچيدگي است

1390/8/15 1515 0

در همايش تخصصي مديريت ارتباط با مشتري در حاشيه نمايشگاه چاپ مطرح شد: سادگي در تبليغات نهايت پيچيدگي است

به گزارش واحد رسانه شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان يافتن بازارهاي متناسب و جديد به جاي تأكيد بر بازارهاي خاص و قبلي، نياز پروري و نيازسازي و استفاده از روش هاي خلاقانه درصنعت چاپ و تبليغات از محورهاي اين همايش بود.

به گزارش واحد رسانه شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان يافتن بازارهاي متناسب و جديد به جاي تأكيد بر بازارهاي خاص و قبلي، نياز پروري و نيازسازي و استفاده از روش هاي خلاقانه درصنعت چاپ و تبليغات از محورهاي اين همايش بود . سخنران اين همايش گفت: برخلاف برخي نظرات بازار اصفهان در بخش چاپ و تبليغات محدود نيست و اين كه بازار را تمام شده ببينيم، نگرش غلطي است چرا كه بايد به دنبال كسب بازارهاي جديد بود . امير مشعلي فيروزي با اشاره به اين كه يك طراح و مشاور تبليغات بايد نيازهاي ديروز جامعه و نيازهاي امروز آن را به خوبي بشناسد، بيان داشت : بايد براي نيازهاي جديد بازار، خود نياز پروري كنيم . وي ادامه داد: براي مشتري هوشمند بايد هوشمندانه تبليغ كرد و اين امر با مجهز كردن خود به تكنولوژي هاي جديد و روش هاي نوين تبليغات ميسر مي شود . اين مدرس با اشاره به اصطلاح رايج تبليغات در جهان كه سادگي، نهايت پيچيدگي است، اظهار داشت: در جهان امروز سادگي اهميت فراواني در تبليغات دارد . مشعلي با خاطر نشان ساختن اين كه امروز جذب ذهن مشتري اهميت بيشتري نسبت به يافتن مشتري جديد دارد، اضافه كرد: افزايش كانون هاي تبليغاتي به معناي از دست دادن بازار نيست بلكه بايد به دنبال كسب سهم هاي جديد تر و ذهن مشتريان بالقوه بود .

 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر